Hasło reklamowe

O nas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 

Oferta dla firm

Proponujemy kompleksową obsługę księgową i doradczą dla małych oraz średnich firm.
Zajmujemy się pełną opieką nad przyjmowaniem i emitowaniem przez firmę dokumentów. Zapewniamy bezpieczeństwo Państwa firmy w razie kontroli podatkowej.

- kompletnie opracowujemy politykę rachunkową

- prowadzimy ewidencję środków trwałych oraz plan amortyzacji;

- sporządzamy profesjonalną analizę dla celów rachunkowości zarządczej i kosztowej;

- ustalamy wysokości zaliczek na podatek dochodowy CIT i PIT;

 - rejestrujemy operacje i zdarzenia gospodarcze;

- sporządzamy poprawne sprawozdania GUS z zakresu finansowo-księgowego;

- na bieżąco monitorujemy prawidłowość wszystkich przyjmowanych i emitowanych dokumentów;

- przygotowujemy zeznania roczne PIT i CIT (na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych), a także roczne sprawozdania finansowe (w tym: bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych);

- sporządzamy wydruki zapisów księgowych, zestawienia raportów i wydruków zapisów księgowych;

- odpowiednio naliczamy składki i sporządzamy deklaracje ZUS

- reprezentować klientów przed US i ZUS

- pomożemy w kwestiach formalnych przy zakładaniu działalności gospodarczej

Kadry i płace

Zajmujemy się całościowym prowadzeniem spraw pracowniczych. Pomagamy utrzymać równowagę i pełną zgodność danych w kwestach kadr i płac. Stale monitorujemy zmiany w przepisach prawnych, tak by nasi klienci mogli powierzyć ten obszar działań w nasze ręce.

- przygotowujemy wszelkie niezbędne dokumenty związany z nawiązaniem stosunku pracy;

- doradzamy naszym klientom w zakresie prawa pracy

- naliczamy zgodnie z obowiązującymi przepisami wynagrodzenie dla pracowników naszych klientów;

- prowadzimy pełną ewidencji wynagrodzeń oraz urlopów pracowników;

- sporządzamy przelewy z tytułu wynagrodzeń;

- kompleksowo sporządzamy oraz przekazujemy rozliczenia i deklaracje do ZUS, PFRON i Urzędu Skarbowego;

- wystawiamy zaświadczenia o dochodach dla pracowników;

- sporządzamy rozliczenia roczne pracowników (PIT - 11);

- pomagamy w trakcie kontroli PIP

- współpracujemy z inspektorami BHP;

- rejestrujemy podmiot oraz wszystkich jego pracowników w ZUS

- sporządzamy kompletne listy płac

- rozliczamy wszelkie umowy cywilno- prawne

Oferta dla osób prywatnych

Doradzamy, reprezentujemy przed organami skarbowymi, a także oferujemy szereg usług księgowych dla osób prywatnych, nie posiadających własnej działalności gospodarczej. Pomagamy w mniej i bardziej zaawansowanych kwestiach rozliczeniowych oraz związanych z prawem podatkowym.

- przygotowujemy w odpowiedniej formie wszelkiego rodzaju wnioski do organów podatkowych
(np. w sprawach ulg w spłacie zaległości podatkowych, interpretacji podatkowej,  ograniczenia wysokości zaliczki na podatek  itp.)

- profesjonalnie doradzamy oraz reprezentujemy naszych klientów w przypadku kontroli podatkowej oraz postępowania podatkowego

- dbamy o formalności zapewniające zwrot VAT za materiały budowlane

- prowadzimy rozliczenia z prywatnego najmu (ryczałt lub zasady ogólne)

- pomagamy w kwestiach formalnych związanych z rozliczeniem podatku od spadków i darowizn

- sporządzamy skargi do sądów administracyjnych na decyzje w kwestiach podatkowych

- doradzamy oraz reprezentujemy klientów w potęgowaniu odwoławczym, a także sporządzamy stosowne odwołania od decyzji podatkowych

- prowadzimy różnego rodzaju sprawy związane z zatrudnieniem prywatnym (na podstawie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, umów uaktywniających)

Dlaczego warto wybrać nasze biuro?

wdjkxfq4vhy-ben-rosett

ikonka + rozwijany tekst

wdjkxfq4vhy-ben-rosett

ikonka + rozwijany tekst

wdjkxfq4vhy-ben-rosett

ikonka + rozwijany tekst

wdjkxfq4vhy-ben-rosett

ikonka + rozwijany tekst

wdjkxfq4vhy-ben-rosett

ikonka + rozwijany tekst

wdjkxfq4vhy-ben-rosett

ikonka + rozwijany tekst

Artyści Reklamy
NIP: 522-304-59-76
ul. B. Prusa 43/68
05-800 Pruszków

503 923 710

biuro@art-r.pl

Polub nas na fb: Artyści Reklamy